Numer 9, Łódź, lipiec-sierpień 2003

 

Artyści Łódzcy: Zdzisław Szostak – Kompozytor i dyrygent oprac.W. Grochowalski, (6 ilustr., 2 str.)
Polskie rocznice i święta (Kronika wydarzeń, 3 ilustr., 1/2 str.)
Wojciech Grochowalski „Takie będą Rzeczypospolite…” wstępniak
Red. Powstańcy warszawscy ( Teksty piosenek „Pałacyk Michla”, „Sanitariuszka Małgorzatka”,1/3 str.)
Red. Wspomnienie o doc. dr. Alfonsie Pellowskim (1 ilustr., 1/2 str.)
Adam Gniazdowski „Bitwa pod Grunwaldem” (1 ilustr., 1/2 str.)
Red. Nagrody im. Grzegorza Palki (1 ilustr., 1/8 str.)
Red. Festiwal muzyki filmowej, Muzeum Kinematografii w Łodzi (1/8 str.)
Red. Kanały Panowie, kanały! (1/8 str.)
Red. Lipski i Wujek. Rozmowa z architektami, 1 ilustr., 1/2 str.)
Red. Zjazd kawalerzystów w Grudziądzu (2 ilustr., 1/4 str.)
Wojciech Grochowalski „As polskiego wywiadu” (Wspomnienie o prof. Halinie Szwarc, w czasie II wojny
superszpiegiem AK działającym na terenie Rzeszy – Hamburga, Kolonii, Berlina (2 ilustr., 1 str.)
Wojciech Grochowalski „Polacy w Szwajcarii” plus Rozmowa z Jerzym Czubakiem (2 ilustr., 3/4 str.)
Red. Marzenia biznesmenów – BMW serii 5 (1 ilustr., 1/4 str.)
Wojciech Grochowalski „Ks. Dominik Kaczyński” (2 ilust., 1/3 str.)
Wojciech Grochowalski „Inżynier Skrzywan”. Biografia Stefana Skrzywana, budowniczego kanalizacji
Łodzi, początek prac w 1925 r. (1 ilustr., 3/4 str.)
W.G. „Międzynarodowe Targi Łódzkie” (1/4 str.)
W.G. „Nauka, praktyka, satysfakcja” (Rozmowa z dr. n. med. Z. Morawcem, ordynatorem oddz.
chirurgii onkologicznej w szpitalu im. Kopernika w Łodzi (1 ilustr., 1/4 str.)
Justyna Muszyńska-Szkodzik „Myśląc ojczyzna” (1/4 str.)
Łukasz Głowacki „Ora et labora”. Abp Ziółek do nauczycieli i uczniów z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego (1/4 str.)
Józef Przedpełski „Łódzka młodzież we wrześniu 1939 r.” ( 1/4 str.)
Józef Duk „Przyboś a Łódź”. Związki poety z Łodzią (1 ilustr., 1/2 str.)
Piotr Słowikowski „Słowo o słowach zapomnianych” (1/4 str.)
Jan Machulski „Ameryka” (felieton, 1/4 str.)
Bożena Pellowska-Chudobińska „Najstarsze łódzkie organy” (1 ilustr., 1/2 str.)
Rozmowa z Mieczysławem Nowickim „O sporcie w Łodzi”. Znany mistrz kolarski a obecnie dyr. wydz.
sportu mówi o łódzkim sporcie (2 ilustr., 1/2 str.)
Marcin Tercjak „Camerimage” (rzecz o festiwalu, 1 ilustr., 3/4 str.)
Magdalena Julita Grochowalska „Latino” ( 1/8 str.)
Magdalena Julita Grochowalska „Eugeniusz Kwiatkowski – wybitny przedstawieciel polskiej myśli
gospodarczej” (2 ilustr., 3/4 str.)
Łukasz Grzejszczak „Zapomniana książka o dawnej Łodzi” (1 ilustr., 1/2 str.)
Łukasz Grzejszczak „Impresje architektoniczne Ludwika Mackiewicza” (1 ilustr., 1/8 str.)
Piotr Uznański „Galeria Piotra Uznańskiego” (1 ilustr., 3/4 str.)
Zdzisław Szczepaniak – Porozmawiajmy o książkach (recenzja książki Enrico Franceschini „Władcy
świata”, 1/4 str.)
SKOK (Artykuł sponsorowany o kasach Stefczyka, 1 ilustr., 1/2 str.)
Barbara Czajka „Walewice. Między Bielawami a Sobotą”, o Pani Walewskiej i Walewicach (3 ilustr. 1 str.)
Piotr Grobliński „Niezwykła książka, niezwykłe obrazy” (O wystawie w Stacji Nowa Gdynia, 1/4 str.)
Kamil Nowicki „FIAT- samochody i samoloty” (1 ilustr., 1/4 str.)
Konrad Aleksander Czernielewski „Generał Zygmunt Podhorski ps. Zaza” (Wspomnienie o Generale II
RP, 2 ilustr., 3/4 str.)
Strona ostatnia, 20-ta: felieton „Azja”, Szkoda lata, fragm. tekst „Nasza jest noc”, tekst piosenki
ułańskiej „Panny w kawalerii”, W czym robisz, Marilyn Monroe + foto, Lech Wałęsa o demokracji, 580- lecie Łodzi – herby miasta, karykatura Jerzego Urbankiewicza