Bieżący numer

Numer 67 – wersja PDF

 

Opis zawartości „Kultury i Biznesu” numer 67/2016

Numer zawiera 16 stron, jego bohaterem jest Jarosław Marek Rymkiewicz – poeta, pisarz, publicysta, tłumacz. Na rozkładówce portrety poety i okładki kilku jego książek, autorem opracowania jest Jerzy Biernacki.

W numerze:

– felieton redaktora naczelnego pt. „Czy Amerykanie oddadzą nam historyczne obrazy”, dot. kwestii pozostawionych po II wojnie światowej w USA siedmiu obrazów namalowanych na Światową Wystawę w Nowym Jorku w 1939 roku.

– w części biznesowej Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, przedstawienie ludzi i działalności Stowarzyszenia oraz artykuł o Centrum kongresowym Ossa k. Rawy Mazowieckiej;

– pożegnanie redaktora i wydawcy śp. Marii Adamus;

– w rubryce: Rocznicowe Foto, zdjęcie z Balu Polonaise 1966 w Nowym Jorku z Arturem i Nelą Rubinstein, prowadzących poloneza; opis balu zorganizowanego z okazji i w hołdzie 1000. rocznicy chrztu Polski;

– Szekspir a Rawa, przypomnienie tragedii na rawskim zamku i opisaniu jej w „Opowieści zimowej” przez Szekspira;

– Nagrody im. Witolda Hulewicza 2016 (omówienie przez Jerzego Biernackiego);

– felieton Janusza Janysta i tegoż autora recenzja tomiku wierszy Zdzisława Szczepaniaka o bohaterach Powstania Warszawskiego;

– wywiad z Ewą Rubinstein przeprowadzony przez Natalie Moreno-Kamińską;

– esej o filmie dok. o inż. Rudolfie Modrzejewskim;

– artyści malarze: prof. Andrzej Gieraga i Eliasz Kanarek, krótkie biografie i reprodukcje obrazów;

– zapowiedź jubileuszowego V Rubinstein Piano Festival, przypomnienie o zasługach Artura Rubinsteina (1887-1982) dla kultury i niepodległości Polski, list otwarty zarządu Fundacji im. Artura Rubinsteina do prezydent Łodzi o pomoc fundacji i festiwalowi;

– Odnaleziony Order Virtuti Militari gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, art. autorstwa warszawskiego gimnazjalisty Andrzeja Rościszewskiego;

– omówienie kolejnego Koncertu Niepodległościowego w Łodzi, 10 listopada 2016 organizowanego przez Fundację Kultury i Biznesu;

– esej Wojciecha Grochowalskiego „Rapperswil – Łódź”, o wzajemnych relacjach Muzeum Polskiego w Rapperswilu i Muzeum Miasta Łodzi;

– tradycyjnie ostatnia strona satyryczna, m.in. zdjęcie wydawcy „Kultury i Biznesu” W. Grochowalskiego z piosenkarką Dodą, fragment teksu Ref-Rena o Marii Dolores.