Koncerty niepodległościowe

W 2019 r. zapraszamy na Koncert Niepodległościowy 11 listopada do Teatru Dom (sala koncertowa ul. Piotrkowska 243) o godz. 18. Wystąpi znany i lubiany Chór Dziecięco-Młodzieżowy z Moszczenicy (soliści, chór, zespół muzyczny) w repertuarze patriotycznym. Bilety będą sprzedawane od 20 paźdz. w biurze Fundacji Kultury i Biznesu, ul. Piotrkowska 112, tel. 42 632 79 39. Cena biletu 20 zł.

Do 2017  roku Fundacja Kultury i Biznesu zapraszała (organizowała) capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, na skwerze przed Łódzkim Domem Kultury. Takie trzyetapowe wydarzenia organizowaliśmy od 2007 r., ze spotkaniem  młodzieży w ŁDK, capstrzykiem z udziałem orkiestr dętych i wieczornym Koncertem Niepodległościowym (w Teatrze Wielkim, Filharmonii Łódzkiej, Teatrze Nowym, ŁDK. Były one wspierane do 2016 roku przez samorząd, Narodowe Centrum Kultury a w 2017 r. wsparto już tylko capstrzyk małymi środkami MON. Od tego czasu nie otrzymujemy od Rządu RP i samorządu łódzkiego (miejskiego i powiatowego) żadnej pomocy, nasze wnioski są odrzucane…

Po raz ostatni uroczysty capstrzyk zorganizowaliśmy 10 listopada 2017, program:  godz. 17.15 – warty i posterunki honorowe, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, apel pamięci, udział orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Była to inicjatywa obywatelska, ponadpartyjna, zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego, kraju i gości zagranicznych.

Capstrzyk 10 XI 2017, orkiestra dęta OSP z Rawy Mazowieckiej, fot. S. Szwajkowski

Capstrzyk 10 XI 2017, fot. S. Szwajkowski

W 2017 roku fundacja nie zorganizowała Koncertu Niepodległościowego z powodu nie otrzymania środków finansowych na ten cel – mimo złożenia wniosków – ani od instytucji samorządowych (Miasta Łodzi, marszałka województwa łódzkiego) ani Ministerstwa Kultury. Organizację capstrzyku dofinansowano ze środków MON.