Koncerty niepodległościowe

W 2017  roku Fundacja Kultury i Biznesu zaprasza na capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, skwer przed Łódzkim Domem Kultury. 10 listopada 2017, godz. 17.15 – warty i posterunki honorowe, wciągnięcie flagi państwowej na maszt, apel pamięci, udział orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Jest to inicjatywa obywatelska, ponadpartyjna, zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego, kraju i gości zagranicznych.

Capstrzyk 10 XI 2017, orkiestra dęta OSP z Rawy Mazowieckiej, fot. S. Szwajkowski

Capstrzyk 10 XI 2017, fot. S. Szwajkowski

W 2017 roku fundacja nie zorganizowała Koncertu Niepodległościowego z powodu nie otrzymania środków finansowych na ten cel – mimo złożenia wniosków – ani od instytucji samorządowych (Miasta Łodzi, marszałka województwa łódzkiego) ani Ministerstwa Kultury. Organizację capstrzyku dofinansowano ze środków MON.