RUBINSTEIN PIANO FESTIVAL

Autor zdjęcia: Ewa Rubinstein, Nowy York,1975r

Artur Rubinstein, fot. Ewa Rubinstein, Nowy York, 1975 r.

Rubinstein Piano Festival organizuje od 2008 roku (co dwa lata) Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi. Fundacja została powołana w 2005 r., głównie w celu organizacji owego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura Rubinsteina – RUBINSTEIN PIANO FESTIVAL.

Dyrektorem festiwalu jest Wojciech Stanisław Grochowalski.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada majątku, środki na organizację festiwali, koncertów, wystaw, na wydawnictwa książek i produkcje filmów o Arturze Rubinsteinie pozyskuje z konkursów, darowizn; stale poszukuje sponsorów. W 2014 i 2016 roku fundacja nie otrzymała żadnych środków na swoją działalność tak z konkursów jak i z innych dotacji, ani od Urzędu Miasta Łodzi ani od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie działalności fundacji, przekazywanie darowizn na cele statutowe fundacji, zakup reklam w materiałach fundacji.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, pomoc finansową na jej działalność prosimy kierować na konta beneficjenta (fundacji): Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. A. Rubinsteina. Adres fundacji: 90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 112, tel. +48 42 632 79 39.

adres mailowy: fundacja@arturrubinstein.pl

Adresy e-mailowe firm oraz instytucji współpracujących i wspomagających fundację i festiwal Rubinsteina: