RUBINSTEIN PIANO FESTIVAL

Autor zdjęcia: Ewa Rubinstein, Nowy York,1975r

Artur Rubinstein, fot. Ewa Rubinstein, Nowy York, 1975 r.

Rubinstein Piano Festival  jest marką zastrzeżoną, organizuje go od 2008 roku (co dwa lata) Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi (Fundacja Rubinsteina), ostatnio także Fundacja Kultury i Biznesu. Fundacja Rubinsteina została powołana w 2005 r., głównie w celu organizacji owego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura Rubinsteina – RUBINSTEIN PIANO FESTIVAL – kolejne edycje: vide zakładka Rubinstein Piano Festivale.

Dyrektorem festiwalu jest Wojciech Stanisław Grochowalski.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada majątku, środki na organizację festiwali, koncertów, wystaw, na wydawnictwa książek i produkcje filmów o Arturze Rubinsteinie pozyskuje z konkursów, darowizn; stale poszukuje sponsorów. O dziwo, w 2014, 2016 i 2019 roku fundacja nie otrzymała żadnych środków na swoją działalność tak z konkursów jak i z innych dotacji, ani od Urzędu Miasta Łodzi ani od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; na VI festiwal w 2019 r. (organizowany przez Fundację Kultury i Biznesu we współpracy z Fundacją Rubinsteina) ani prezydent miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska ani marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber nie przyznali (ani z konkursów, ani w inny sposób) dotacji. Zmuszeni byliśmy odwołać oba zaplanowane koncerty symfoniczne w tym Royal Philharmonic Orchestra, z powodu ogromnych kosztów nie wynajmować w tym roku sal filharmonii na wydarzenia festiwalowe. Jest to jedyny na świecie festiwal muzyczny im. Artura Rubinsteina – największego łodzianina, polskiego patrioty, który bronił tyle razy polskiej godności na arenie międzynarodowej, zostawił miliony swoich honorariów w Polsce! Pianista i Jego rodzina – podarowali Łodzi i Polsce milionowej wartości pamiątki (!), są one w Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie działalności naszych fundacji (obie non profit), przekazywanie darowizn na cele statutowe fundacji, zakup reklam w materiałach fundacji i podczas festiwalu.
Prezesem zarządów obu fundacji jest Wojciech Stanisław Grochowalski, posiadający notarialne pełnomocnictwa od rodziny Rubinsteinów do organizacji wydarzeń Rubinsteinowskich w Polsce, Europie i na świecie i organizujący je z wielkimi sukcesami. Został nagrodzony wielokrotnie przez władze państwowe i samorządowe (m.in. Orderem Odrodzenia Polski – krzyżem kawalerskim, Srebrnym Krzyżem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi czy Nagrodą Miasta Łodzi w 2016 r.) – mimo to nękany i obrażany przez obecnych prezydenta miasta i marszałka, którzy jakby chcieli odebrać mu prawo do organizacji tego słynnego już festiwalu – autorskiego i zastrzeżonego!
Jako prezes zarządu fundacji Artura Rubinsteina złożyłem trzy duże wnioski dotyczące trwałego uhonorowania i upamiętnienia Artura Rubinsteina:
– w 2007 roku do Marszałka Sejmu RP na ogłoszenie roku 2007 (na 120. rocznicę urodzin pianisty) Rokiem Artura Rubinsteina – Sejm ogłosił taki Rok;
– tego samego roku do Rady Miejskiej w Łodzi o nadanie Arturowi Rubinsteinowi tytułu ‚Honorowego Obywatela miasta Łodzi’ – należy mu się jak niewielu łodzianom. Niestety wniosek odrzucony, ale nie ustaję w i tej walce;
– w 2019 wniosek o wmurowanie na ulicy Piotrkowskiej w Łódzkiej Alei Gwiazd (Rubinstein otrzymał Oscara w 1970 r. za film „L’Amour de la vie”) – wiosek przyjęty, gwiazdę odsłonimy w czw. 17 X 2019 o godz. 16.
Fundacja Rubinsteina i Fundacja Kultury i Biznesu nie prowadzą działalności gospodarczej, pomoc finansową na jej działalność prosimy kierować po uzgodnieniu z zarządem fundacji. Adres fundacji: 90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 112, tel. +48 42 632 79 39.

adres mailowy: fundacja@arturrubinstein.pl

Strony internetowe firm oraz instytucji współpracujących dotychczas z festiwalem Rubinsteina: