Mój komentarz bieżący

   Uważam, że już pewna zapowiedź zmiany premiera rządu, ogłoszona dziś, 7 grudnia 2017, tj. rezygnacja pani Beaty Szydło ze stanowiska premiera i wielkie przymiarki, aby premierem został p. Mateusz Morawiecki, idzie w kierunku przygotowania pani Beaty Szydło do wyborów na prezydenta Warszawy, a dalej… może i prezydenta Polski. Pani Szydło jest teraz jedynym chyba w PiS politykiem, który może wygrać bez problemu wybory prezydenckie w stolicy, musi zatem przygotować się, wypocząć, mieć czas na kolejną walkę i starcie. Pan Jarosław Kaczyński jest doborowym graczem politycznym, ma wyobraźnię i dobrze przewiduje (a także kreuje) bieg historii. Panu Mateuszowi Morawieckiemu może łatwiej będzie „ocieplić” wizerunek Polski na świecie,  mam też nadzieję, że dostanie zgodę na głębokie zmiany w składzie Rady Ministrów. Jedno jest tylko niepokojące dla PiS na przyszłość, w skutkach jakie wywołać może ta zmiana; otóż tak ważne, jedno z najważniejszych stanowisk w Państwie, partia rządząca oddaje świeżemu, nowemu w tym gronie człowiekowi, trochę jeszcze obcemu dla wielu starych członków partii. Oczywiście pan Kaczyński dobrze postąpił nie obejmując stanowiska premiera (bo po co? do tego ma ludzi, tzn. znalazł kogoś pewnego). Życzę rządowi i Polsce z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego –

     Wojciech Grochowalski

Zaproszenia na listopad 2017:

1. Na „spotkanie z Arturem Rubinsteinem i festiwalem jego imienia”, do Klubu Publicystyki Kulturalnej     Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – w środę 8 listopada 2017 r., o godz. 17.00 w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone Rubinstein Piano Festivalowi w Łodzi oraz Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Gościem będzie Wojciech Stanisław Grochowalski, który zaprezentuje prelekcję o fundacji i festiwalach im. Artura Rubinsteina, nowy film dok. prod. TVP3 Łódź (realiz. Leszek Bonar, 14 minut) o jubileuszowym V Rubinstein Piano Festivalu oraz wystawę planszową o rodzinie Artura Rubinsteina (żona, dzieci, wnuki). Wstęp wolny.

*

2. Na capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – piątek, 10 listopada 2017 godz. 17.15; udział orkiestry dętej OSP z Rawy Mazowieckiej, przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Plakat, zaproszenie graficzne i szczegóły w zakładce „Koncerty niepodległościowe”.

*

3. Spotkanie z cyklu „Rawianie sukcesu” – w 2017 roku tytułem tym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej nagrodziło Barbarę i Janusza Furmańskich; Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6c, pon. 20 XI 2017 godz. 13. W programie prezentacja sylwetek nagrodzonych – artystów, muzyków, pedagogów – prezentacje multimedialne i filmy krótkometrażowe, występy artystyczne. Scenariusz i prowadzenie Wojciech Stanisław Grochowalski. Wstęp wolny.

***

Fundacja Kultury i Biznesu (organizacja non profit) została powołana w 2002 roku w Łodzi w celu wydawania czasopisma „Kultura i Biznes”, wydawania książek, szerzenia wiedzy o historii i tradycji Polski, Łodzi i regionu łódzkiego, bogactwie polskiej kultury i sztuki, promocji kultury polskiej w tym młodych artystów, organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych promujących kulturę i dziedzictwo narodowe, m.in. festiwali związanych z tymi celami etc. Od chwili powstania fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, pozyskuje środki na działalność z dotacji, darowizn, z reklam w czasopiśmie. Pomysłodawcą utworzenia fundacji, organizacji opisanych tu wydarzeń kulturalnych i wydawania czasopisma jest:

Wojciech Stanisław Grochowalski (1958), menedżer i animator kultury, wydawca, dziennikarz i publicysta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodzony też Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2012, Nagrodą Miasta Łodzi (2016), Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, tytułem „Rawianina Sukcesu”, Honorową Odznaką Fundacji na Rzecz Jazdy Polskiej i innymi. Jest pomysłodawcą i organizatorem Rubinstein Piano Festivalu, koncertów muzyki poważnej, Koncertów Niepodległościowych, capstrzyków i wydarzeń patriotycznych; organizator wydarzeń w Polsce i na świecie (m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Brukseli, Genewie, Rapperswilu).

Czasopismo „Kultura i Biznes” ukazuje się od 2002 roku, początkowo jako dwumiesięcznik, 6 razy w roku, od 2014 r. nieregularnie ale z nadzieją na powrót do regularnego wydawania jako miesięcznik. Nakład 10.000 egz., średnia objętość 20 stron (numer wakacyjny 24), druk jednokolorowy, ilustracje, format druku 30 x 41 cm. Czasopismo jest bezpłatne, dostępne przede wszystkim w księgarniach, miejscach kultury w tym w bibliotekach, wysyłane jest do szkół i uczelni, parlamentarzystów, najważniejszych osób w państwie, VIP, do prenumeratorów. Mottem czasopisma jest przesłanie Św. Jana Pawła II: „Przyszłość należy do kultury, nie do polityki”.

Jest to czasopismo o kulturze i przedsiębiorczości Polaków, z wieloma tekstami historycznymi – to też przecież kultura – nie ma w nim polityki, omawiania afer i skandali, szpalt ze sportem, krzyżówek etc. Jest kronika ważniejszych wydarzeń z historii Polski, informacje kulturalne i biznesowe, felietony, eseje, biografie, wspomnienia, reportaże, poezja, strona satyryczną. Przedostatnią stronę poświęcamy najczęściej kawalerii polskiej (konnej) jako że „Polacy są w siodle urodzeni” a polska tradycja – nie tylko ta ułańska, jest podstawą trwałości naszego państwa i Narodu; prawdziwy kawalerzysta zgina kart tylko w dwóch przypadkach: w kościele i na gimnastyce. Pisaliśmy wielokrotnie o ratowaniu przez Polaków Europy z rąk barbarzyńców: Krzyżaków, Prusaków, Turków, Tatarów, Niemców, Rosjan i… Bóg wie kogo jeszcze.

Każdy numer ma swojego „bohatera”, na rozkładówce przedstawiamy tego wielkiego polskiego artystę poprzez: biografię, wywiad z nim (jeżeli jest osobą żyjącą), wypowiedzi o nim innych znanych ludzi i dużo fotografii.

Rubinstein Piano Festival – międzynarodowy festiwal muzyczny dedykowany wielkiemu łodzianinowi i pianiście Arturowi Rubinsteinowi (1887-1982), organizowany od 2008 roku przez Międzynarodową Fundację Muzyczną im. Artura Rubinsteina (prezesem obu fundacji, mieszczących się pod tym samym adresem jest Wojciech St. Grochowalski), w 2017 roku organizatorem festiwalu jest Fundacja Kultury i Biznesu.

Zapraszamy do wspierania obu naszych kulturalnych fundacji, obie nie prowadzą działalności gospodarczej, potrzebują Państwa pomocy.

 

www.bzwbk.pl  www.santanderorchestra.com  www.nifc.pl  www.uml.lodz.pl  arturrubinstein.pl