Niepodległa

  W 2018 roku Fundacja Kultury i Biznesu nie otrzymała żadnych dotacji, znikąd (!), ani od prezydenta m. Łodzi, ani od marszałka województwa łódzkiego, także dwa razy składane wnioski do programu ministra kultury „Niepodległa” nie zyskały poparcia… W związku z tym, nie dysponując środkami na pokrycie kosztów: wynajmu sal, orkiestry dętej, honorariów artystów, zespołów, nagłośnienia i innych kosztów – nie zorganizowaliśmy w tym roku – roku 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – capstrzyku, spotkania patriotycznego z młodzieżą w ŁDK, Koncertu Niepodległościowego. Jest to dla nas – dla mnie osobiście – jakaś niezrozumiała sytuacja, tym bardziej, że organizowaliśmy te wydarzenia w Łodzi od kilkunastu lat, jako pierwsi w takiej formie, w przestrzeni publicznej, gdy inni bali się lub nie interesował ich polski patriotyzm. Czekaliśmy na tę wyjątkową okazję i dostaliśmy (my wszyscy!) – jakby powiedziała Święta Matka Teresa – w zęby. Otóż wg Jej „paradoksalnych przykazań”:

  • Dasz światu to, co masz najlepszego, a otrzymasz cios w zęby. Dawaj światu najlepsze co masz – Mimo wszystko!
  • Jeśli odnosisz sukcesy – zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów. Odnoś sukcesy – Mimo wszystko!

Zatem nie obrażam się (mimo wszystko), czekam nadal na dobrą zmianę dla moich projektów, zapraszam łodzian, gości z województwa i Polski – mile widziana młodzież – do Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej „Wiano” im. ppłk. Jerzego Urbankiewicza, przy kościele przy ul. K.K. Baczyńskiego 156 w Łodzi. Pełnię tam dyżury w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godz. 9-12 (wstęp bezpłatny). Jest to muzeum ze zbiorami z czasów II wojny światowej, mamy zatem: sztandary AK, broń strzelecką i białą, dokumenty, odznaczenia w tym pierwszy Order Virtuti Militari nadany żołnierzowi Okręgu AK „Wiano”, mundury, plansze dot. brygad wileńskich AK, portrety dowódców Polski Podziemnej, mapy, makietę Ostrej Bramy, rząd jeździecki wojskowy (siodło ułańskie), zdjęcia i pamiątki z łagrów sowieckich i wiele tematycznych ciekawych i atrakcyjnych przedmiotów. Muzeum prowadzi Stowarzyszenie (wileńskie, „Wiana”), którego wybrano mnie prezesem w pocz. 2018 r. Jest tam: muzeum, archiwum, biblioteka – zapraszam, Wojciech Stanisław Grochowalski

Zaproszenie do finansowego wspierania fundacji

  Wszystkich, którzy chcą wesprzeć finansowo naszą kulturalną działalność Fundacji Kultury i Biznesu (np. poprzez wpłaty na „cele statutowe fundacji”, na wydanie książki o gen. Bolesławie-Długoszowskim „Ku chwale Wieniawy” i albumu Jana Machulskiego „Cztery dwudziestki”), zachęcamy do takich działań, zakupu reklam w kolejnych wydaniach „Kultury i Biznesu”, w ww. książkach (vide zdjęcia w zakładce Foto/YouTube). Nr konta fundacji: 51 1240 3028 1111 0000 2824 1548.

Zaproszenie na koncerty w 2018 (org. Fundacja A. Rubinsteina)

Koncert młodych łódzkich pianistów w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi – wtorek 22 maja 2018 godz. 19, Muzeum Miasta Łodzi. Wystąpili: Luiza Szczerba, Jakub Tomczak, Jakub Hanuszkiewicz. Szczegóły na stronie: www.arturrubinstein.pl

Recital Chopinowski prof. Marka Drewnowskiego, Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej, 18 X 2018 g. 18. Koncert z okazji rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.

Wydarzenia w Nowym Jorku, 9-12 XII 2018: „Paderewski, Wieniawa, Rubinstein – dla Polski wszystko”.  Wystawy, prelekcje, prezentacja filmów dokumentalnych o Arturze Rubinsteinie. Więcej na www.arturrubinstein.pl

Koncert w Muzeum Miasta Łodzi, sobota 22 grudnia 2018 g. 18 (recital fort., zapowiedź VI Rubinstein Piano Festivalu X 2019, Wigilia Artystów, zwiedzanie Galerii Muzyki im. Artura Rubinsteina. Recital Chopinowski Marka Drewnowskiego.

„Polski patriotyzm Artura Rubinsteina”

W ostatnich dniach, w lutym 2018 r., w mediach wiele się mówi o stosunkach polsko-żydowskich, TVP Info prezentuje materiały m.in. o Arturze Rubinsteinie pokazując fragmenty mojego filmu z 2012 r. o koncercie A. Rubinsteina w San Francisco w maju 1945 roku i odegraniu tam przez tego artystę hymnu Polski. Na tej stronie, w zakładce FOTO/YOUTUBE jest ten film (8’52”), istnieje też film dok. z 2016 r. „Polski patriotyzm Artura Rubinsteina”, 30 minut, także wg scen. i w reż. Wojciecha Grochowalskiego, pokazywany na spotkaniach i wydarzeniach fundacji.

Na stronie 2 „Kultury i Biznesu” nr 67/2016 (vide pdf) znajduje się zdjęcie z Balu Polonaise w Nowym Jorku w 1966 r., podczas którego Artur Rubinstein prowadził z małżonką w pierwszej parze poloneza. Druga część nazwy Bal Polonaise pochodzi od tańca, na cześć polonezów skomponowanych przez F. Chopina. Bale te (organizowane przez Polonię) czasami w uproszczeniu ale niesłusznie nazywane są tylko Balami Polonii co bez nazwy Bal Polonaise jest błędne.

Wydarzenia końca 2017 roku:

1. „Spotkanie z Arturem Rubinsteinem i festiwalem jego imienia”, prelekcja, wystawa i film w Klubie Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – środa 8 listopada 2017 r., o godz. 17.00 w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było Rubinstein Piano Festivalowi w Łodzi oraz Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Gościem był Wojciech Stanisław Grochowalski, który zaprezentował prelekcję o fundacji i festiwalach im. Artura Rubinsteina, nowy film dok. prod. TVP3 Łódź (realiz. Leszek Bonar, 14 minut) o jubileuszowym V Rubinstein Piano Festivalu (X 2017) oraz wystawę planszową o rodzinie Artura Rubinsteina (żona, dzieci, wnuki). Wstęp był wolny.

*

2. Capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – piątek, 10 listopada 2017 godz. 17.15; udział orkiestry dętej OSP z Rawy Mazowieckiej, przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Plakat, zaproszenie graficzne i szczegóły w zakładce „Koncerty niepodległościowe”.

***

Fundacja Kultury i Biznesu (organizacja non profit) została powołana w 2003 roku w Łodzi w celu wydawania czasopisma „Kultura i Biznes”, wydawania książek, szerzenia wiedzy o historii i tradycji Polski, Łodzi i regionu łódzkiego, bogactwie polskiej kultury i sztuki, promocji kultury polskiej w tym młodych artystów, organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych promujących kulturę i dziedzictwo narodowe, m.in. festiwali związanych z tymi celami etc. Od chwili powstania fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, pozyskuje środki na działalność z dotacji, darowizn, z reklam w czasopiśmie. Pomysłodawcą utworzenia fundacji, organizacji opisanych tu wydarzeń kulturalnych i wydawania czasopisma jest:

Wojciech Stanisław Grochowalski (1958), menedżer i animator kultury, wydawca książek (ok. 200) i czasopism, dziennikarz i publicysta, autor kilku książek w tym trzech o gen. dr. B. Wieniawie-Długoszowskim, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodzony też Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Nagrodą Miasta Łodzi (2016), Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, tytułem „Rawianina Sukcesu”, Honorową Odznaką Fundacji na Rzecz Jazdy Polskiej i innymi. Jest pomysłodawcą i organizatorem Rubinstein Piano Festivalu, koncertów muzyki poważnej, Koncertów Niepodległościowych, capstrzyków i wydarzeń patriotycznych; organizator wydarzeń w Polsce i na świecie (m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Brukseli, Genewie, Rapperswilu).

Czasopismo „Kultura i Biznes” ukazuje się od 2002 roku, początkowo jako dwumiesięcznik, 6 razy w roku, od 2014 r. nieregularnie ale z nadzieją na powrót do regularnego wydawania jako miesięcznik. Nakład 10.000 egz., średnia objętość 20 stron (numer wakacyjny 24), druk jednokolorowy, ilustracje, format druku 30 x 41 cm. Czasopismo jest bezpłatne, dostępne przede wszystkim w księgarniach, miejscach kultury w tym w bibliotekach, wysyłane jest do szkół i uczelni, parlamentarzystów, najważniejszych osób w państwie, VIP, do prenumeratorów. Mottem czasopisma jest przesłanie Św. Jana Pawła II: „Przyszłość należy do kultury, nie do polityki”. Może z powodu umieszczenia tego motta nie otrzymujemy dotacji na wydawanie czasopisma? Mimo wszystko udaje się jakoś utrzymać ciągłość – czekając na jakieś większe środki.

Jest to czasopismo o kulturze i przedsiębiorczości Polaków, z wieloma tekstami historycznymi – to też przecież kultura – nie ma w nim polityki, omawiania afer i skandali, szpalt ze sportem, krzyżówek etc. Jest kronika ważniejszych wydarzeń z historii Polski, informacje kulturalne i biznesowe, felietony, eseje, biografie, wspomnienia, reportaże, poezja, strona satyryczną. Przedostatnią stronę poświęcamy najczęściej kawalerii polskiej (konnej) jako że „Polacy są w siodle urodzeni” a polska tradycja – nie tylko ta ułańska, jest podstawą trwałości naszego państwa i Narodu; prawdziwy kawalerzysta zgina kart tylko w dwóch przypadkach: w kościele i na gimnastyce. Pisaliśmy wielokrotnie o ratowaniu przez Polaków Europy z rąk barbarzyńców: Krzyżaków, Prusaków, Turków, Tatarów, Niemców, Rosjan i… Bóg wie kogo jeszcze.

Każdy numer ma swojego „bohatera”, na rozkładówce przedstawiamy tego wielkiego polskiego artystę poprzez: biografię, wywiad z nim (jeżeli jest osobą żyjącą), wypowiedzi o nim innych znanych ludzi i dużo fotografii.

Rubinstein Piano Festival – międzynarodowy festiwal muzyczny dedykowany wielkiemu łodzianinowi i pianiście Arturowi Rubinsteinowi (1887-1982), organizowany od 2008 roku przez Międzynarodową Fundację Muzyczną im. Artura Rubinsteina (prezesem obu fundacji, mieszczących się pod tym samym adresem jest Wojciech St. Grochowalski), w 2017 roku organizatorem festiwalu była Fundacja Kultury i Biznesu.

Zapraszamy do wspierania obu naszych kulturalnych fundacji, obie nie prowadzą działalności gospodarczej, potrzebują Państwa pomocy.

 

www.bzwbk.pl  www.santanderorchestra.com  www.nifc.pl  www.uml.lodz.pl  arturrubinstein.pl