Zaproszenie na koncert

Koncert młodych łódzkich pianistów w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi – wtorek 22 maja 2018 godz. 19, Muzeum Miasta Łodzi. Wystąpią: Luiza Szczerba, Jakub Tomczak, Jakub Hanuszkiewicz. Szczegóły na stronie: www.arturrubinstein.pl

„Polski patriotyzm Artura Rubinsteina”

W ostatnich dniach, w lutym 2018 r., w mediach wiele się mówi o stosunkach polsko-żydowskich, TVP Info prezentuje materiały m.in. o Arturze Rubinsteinie pokazując fragmenty mojego filmu z 2012 r. o koncercie A. Rubinsteina w San Francisco w maju 1945 roku i odegraniu tam przez tego artystę hymnu Polski. Na tej stronie, w zakładce FOTO/YOUTUBE jest ten film (8’52”) a za kilka dni umieścimy film z 2016 r. „Polski patriotyzm Artura Rubinsteina”, 30 minut, także wg scen. i w reż. Wojciecha Grochowalskiego.

Na stronie 2 „Kultury i Biznesu” nr 67/2016 (vide pdf) znajduje się zdjęcie z Balu Polonaise w Nowym Jorku w 1966 r., podczas którego Artur Rubinstein prowadził z małżonką w pierwszej parze poloneza. Druga część nazwy Bal Polonaise pochodzi od tańca, na cześć polonezów skomponowanych przez F. Chopina. Bale te (organizowane przez Polonię) czasami w uproszczeniu ale niesłusznie nazywane są tylko Balami Polonii co bez nazwy Bal Polonaise jest błędne.

Wydarzenia końca 2017 roku:

1. „Spotkanie z Arturem Rubinsteinem i festiwalem jego imienia”, prelekcja, wystawa i film w Klubie Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – środa 8 listopada 2017 r., o godz. 17.00 w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było Rubinstein Piano Festivalowi w Łodzi oraz Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Gościem był Wojciech Stanisław Grochowalski, który zaprezentował prelekcję o fundacji i festiwalach im. Artura Rubinsteina, nowy film dok. prod. TVP3 Łódź (realiz. Leszek Bonar, 14 minut) o jubileuszowym V Rubinstein Piano Festivalu (X 2017) oraz wystawę planszową o rodzinie Artura Rubinsteina (żona, dzieci, wnuki). Wstęp był wolny.

*

2. Capstrzyk pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – piątek, 10 listopada 2017 godz. 17.15; udział orkiestry dętej OSP z Rawy Mazowieckiej, przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Plakat, zaproszenie graficzne i szczegóły w zakładce „Koncerty niepodległościowe”.

*

3. Spotkanie z cyklu „Rawianie sukcesu” – w 2017 roku tytułem tym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej nagrodziło Barbarę i Janusza Furmańskich. Z tej okazji, na zaproszenie Towarzystwa i Państwa Furmańskich, przygotowałem wydarzenie artystyczne w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6c, pon. 20 XI 2017 godz. 13. W programie prezentacja sylwetek Obojga nagrodzonych – artystów, muzyków, pedagogów – prezentacje multimedialne i filmy krótkometrażowe, występy artystyczne. Scenariusz i prowadzenie Wojciech Stanisław Grochowalski. Wstęp wolny.

***

Fundacja Kultury i Biznesu (organizacja non profit) została powołana w 2002 roku w Łodzi w celu wydawania czasopisma „Kultura i Biznes”, wydawania książek, szerzenia wiedzy o historii i tradycji Polski, Łodzi i regionu łódzkiego, bogactwie polskiej kultury i sztuki, promocji kultury polskiej w tym młodych artystów, organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych promujących kulturę i dziedzictwo narodowe, m.in. festiwali związanych z tymi celami etc. Od chwili powstania fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, pozyskuje środki na działalność z dotacji, darowizn, z reklam w czasopiśmie. Pomysłodawcą utworzenia fundacji, organizacji opisanych tu wydarzeń kulturalnych i wydawania czasopisma jest:

Wojciech Stanisław Grochowalski (1958), menedżer i animator kultury, wydawca, dziennikarz i publicysta, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodzony też Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2012, Nagrodą Miasta Łodzi (2016), Odznaką za Zasługi dla Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, tytułem „Rawianina Sukcesu”, Honorową Odznaką Fundacji na Rzecz Jazdy Polskiej i innymi. Jest pomysłodawcą i organizatorem Rubinstein Piano Festivalu, koncertów muzyki poważnej, Koncertów Niepodległościowych, capstrzyków i wydarzeń patriotycznych; organizator wydarzeń w Polsce i na świecie (m.in. w Nowym Jorku, Paryżu, Brukseli, Genewie, Rapperswilu).

Czasopismo „Kultura i Biznes” ukazuje się od 2002 roku, początkowo jako dwumiesięcznik, 6 razy w roku, od 2014 r. nieregularnie ale z nadzieją na powrót do regularnego wydawania jako miesięcznik. Nakład 10.000 egz., średnia objętość 20 stron (numer wakacyjny 24), druk jednokolorowy, ilustracje, format druku 30 x 41 cm. Czasopismo jest bezpłatne, dostępne przede wszystkim w księgarniach, miejscach kultury w tym w bibliotekach, wysyłane jest do szkół i uczelni, parlamentarzystów, najważniejszych osób w państwie, VIP, do prenumeratorów. Mottem czasopisma jest przesłanie Św. Jana Pawła II: „Przyszłość należy do kultury, nie do polityki”.

Jest to czasopismo o kulturze i przedsiębiorczości Polaków, z wieloma tekstami historycznymi – to też przecież kultura – nie ma w nim polityki, omawiania afer i skandali, szpalt ze sportem, krzyżówek etc. Jest kronika ważniejszych wydarzeń z historii Polski, informacje kulturalne i biznesowe, felietony, eseje, biografie, wspomnienia, reportaże, poezja, strona satyryczną. Przedostatnią stronę poświęcamy najczęściej kawalerii polskiej (konnej) jako że „Polacy są w siodle urodzeni” a polska tradycja – nie tylko ta ułańska, jest podstawą trwałości naszego państwa i Narodu; prawdziwy kawalerzysta zgina kart tylko w dwóch przypadkach: w kościele i na gimnastyce. Pisaliśmy wielokrotnie o ratowaniu przez Polaków Europy z rąk barbarzyńców: Krzyżaków, Prusaków, Turków, Tatarów, Niemców, Rosjan i… Bóg wie kogo jeszcze.

Każdy numer ma swojego „bohatera”, na rozkładówce przedstawiamy tego wielkiego polskiego artystę poprzez: biografię, wywiad z nim (jeżeli jest osobą żyjącą), wypowiedzi o nim innych znanych ludzi i dużo fotografii.

Rubinstein Piano Festival – międzynarodowy festiwal muzyczny dedykowany wielkiemu łodzianinowi i pianiście Arturowi Rubinsteinowi (1887-1982), organizowany od 2008 roku przez Międzynarodową Fundację Muzyczną im. Artura Rubinsteina (prezesem obu fundacji, mieszczących się pod tym samym adresem jest Wojciech St. Grochowalski), w 2017 roku organizatorem festiwalu jest Fundacja Kultury i Biznesu.

Zapraszamy do wspierania obu naszych kulturalnych fundacji, obie nie prowadzą działalności gospodarczej, potrzebują Państwa pomocy.

 

www.bzwbk.pl  www.santanderorchestra.com  www.nifc.pl  www.uml.lodz.pl  arturrubinstein.pl