Numer 8, Łódź, maj-czerwiec 2003

 

Artyści Łódzcy: „Primadonna – Joanna Woś” oprac.Wojciech Grochowalski, (7 ilustr., 2 str.)
Red. Polskie rocznice i święta (Kronika wydarzeń, 3 ilustr., 1/2 str.)
Wojciech Grochowalski Pęknięta wystawa (Relacja z wystawy w Muzeum Karykatury w Warszawie
prac Szymona Kobylińskiego, 1 ilustr., 1/4 str.), wstępniak
Red. „Kultura i Biznes Architektów” (4 ilustr., 1/3 str.)
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi (Artykuł sponsorowany, 1 ilustr., 1/2 str.)
Red. Marzenia biznesmenów – Bugatti (1 ilustr., 1/8 str.)
Wojciech Grochowalski „Husarze – skrzydlaci jeźdźcy” (1 ilustr.-mapa Sz. Kobylińskiego, 1/2 str.)
Wojciech Grochowalski „Balexim – Mileszki” (rzecz o firmie, 2 ilustr., 1/3 str.)
Wojciech Grochowalski „Ignacy Jan Paderewski” (Wspomnienie o artyście,1 ilustr., 1/8 str.)
Wojciech Grochowalski „Lechoń – książę poetów” (Wspomnienie o artyście,1 ilustr., 1/8 str.)
„O.Józef Kozłowski SJ” (Wspomnienie, 1 ilustr., 1/8 str.)
Wojciech Grochowalski „Gorzkie słowa” – dot. słów MArszałka PIłsudskiego o Polakach (Felieton, 1
ilustr., 1/4 str.)
A.J. „Boże Ciało” (1 ilustr., 1/4 str.)
Jerzy Urbankiewicz „Lodzermensz” ( Felieton, 1/2 str.)
Adam Gniazdowski „Zwycięska bitwa pod Zieleńcami” (1 ilustr., 1/4 str.)
Rozmowa z Krzysztofem Grzeszczakiem – Moja „Przestrzeń” (1 ilustr., 1/2 str.)
Władysław Korowajczyk „Sztuka poznawania dotykiem” (Galeria Dotyku przy Muzeum Sztuki w Łodzi,
1/4 str.)
Rozmowa z Jubilatem – Tadeuszem Kozłowskim, dyrygentem Teatru Wielkiego w Łodzi (1 ilustr., 3/4
str.)
J.S. „Żwawy 115-latek” (Rozmowa z Wojciechem Nowickim, dyrektorem naczelnym Teatru im. Stefana
Jaracza w Łodzi, 1/4 str.)
Łukasz Grzejszczak „Zmierzch cywilizacji w cieniu katedr – malarstwo Konstantego Mackiewicza” (2
ilustr., 3/4 str.)
MJG „Stoję na krawędzi” – Tomik Leszka Rózgi (1 ilustr., 1/4 str.)
Violetta Kowalczewska „Who is who Roman Polański” (Wystawa w Galerii ADI ART, 1 ilustr., 1/4 str.)
A.K. „Łódź w malarstwie” (Wystawa w Galerii ADI ART, 1 ilustr.,1/4 str. )
Zdzisław Szczepaniak – Porozmawiajmy o książkach (Recenzja książki Jerzy Urbankiewicz „Oko judasza”, 1 ilustr., 1/4 str.)
Piotr Słowikowski „Trzy pocztówki z Krakowa” (1 ilustr., 1/2 str.)
Elżbieta Błaszkiewicz „Cyfrowe kino” (1/4 str.)
Aleksandra Zaręba „Stara Baśń” (Najnowszy film Jerzego Hoffmana,1 ilustr., 1/4 str.)
Aleksandra Zaręba „Myśli malowane kolorem” (Rozmowa z łódzkim malarzem Piotrem Turkiem, 1
ilustr., 1/4 str.)
Magdalena Zawadzka „Złota nitka” (Relacja z XI Konkursu dla Projektantów, 1/4 str.)
Rozmowa z Andrzejem Wrześniem (1 ilustr., 1/4 str.)
Piotr Grobliński rozmawia z Józefem Kociemskim z Centrum Sportu i Rekreacji Rodzinnej „Stacja Nowa
Gdynia” ( 1/4 str.)
Anna Jakiel „Łowicz”; Księżacy; Józef Chełmoński; Głuchów księżacki (3 ilustr., 1 str.)
Wojciech Niewiarowski „Targi Antykwaryczne” (1/3 str.)
Anna Jakiel „Noc świętojańska” (1 ilustr., 1/3 str.)
Barbara Kopydłowska „Nowy Sąd Polubowny” (1/3 str.)
Janusz K. Głowacki „Biennale weneckie” (1 ilustr., 1/3 str.)
Łukasz Głowacki „Letnie pielgrzymki” (1 ilustr., 1/4 str.)
Rozmowa z Wiceprezydentem Łodzi Włodzimierzem Tomaszewskim – „Pieniądze UE dla Łodzi” (1 ilustr..
1/4 str.)
J. Jacek Sztaudynger „Etyka w biznesie” (1/8 str.)
Kamil Nowicki „Ppłk. pil. Stanisław Jakub Skarżyński – bohater Atlantyku” ( 1/2 str.)
Konrad A. Czernielewski „Generał Władysław Anders” (2 ilustr., 1 str.)
Ostatnia strpona, 24-ta: Wieniawa ( 1 ilustr., 1/4 str.), Listy do redakcji ( 1/8 str.) „Żołnierze” ( Tekst
piosenki Janusza Słowikowskiego „Żołnierze w każdej potrzebie”, Maj ( 2 ilustr., 1/4 str.) Jan
Pietrzak „Kreacje i kreatury” ( 1/4 str.), karykatura abp. Władysława Ziółka