Numer 62, Łódź, listopad-grudzień 2011

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Kolejny numer naszego czasopisma – w dziesiątym roku jego ukazywania się – zaplanowany do wydania na lipiec 2012 r., ukaże się z opóźnieniem (prawdopodobnie we wrześniu) spowodowanym brakiem funduszy na regularne wydawanie czasopisma. Nie otrzymaliśmy pomocy finansowej z Urzędu Miasta Łodzi z Wydziału Kultury, co jest decyzją smutną po dziesięciu latach wydawania tego poczytnego i potrzebnego czasopisma, ale realia polityczne teraz takie są, że działania naszej fundacji, bardzo polskie i patriotyczne są o dziwo
utrącane. Fundacja nie otrzymała tez dotacji z Miasta na organizację Koncertu Patriotycznego w przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada – tu na szczęście otrzymaliśmy pomoc z innych źródeł.

Numer 62/2011 r. zawiera 24 strony. Na rozkładówkach prezentowana jest ‚Stacja Nowa Gdynia’, firma istniejąca już 10 lat, miejsce łączące w swojej działalności kulturę, biznes i sport.
W numerze znajdują się artykuły:
– Wspomnienia o Leszku Skrzydło autorstwa Piotra Słowikowskiego i prof. Kazimierzu Przybylskim autorstwa Janusza Janysta,
-„Migawki z matecznika” Tomasz Bieszczada,
-„Pamiętnik obowiązkowy” Mariusza L. Czarnieckiego,
– Prośba o pomoc w wydaniu książki Jana Machulskiego „Cztery dwudziestki”, opracowanej przez Aktora i wydawcę W. Grochowalskiego w 2008 r., prof. Machulski był honorowym obywatelem m. Łodzi, co tym bardziej dziwi nas, że Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi nie chce pomóc w wydaniu tej książki,
-„Nagrody im. Józefa Mackiewicza i Witolda Hulewicza” – autor Jerzy BIernacki,
– nowości wydawnicze; bestsellery księgarni naukowej im. Bolesława Prusa w Warszawie,
– „Czar deprawacji” Jerzy Biernacki – recenzja książki Waldemara Łysiaka pt. „Satynowy Magik”,
– recenzja książki Teresy Kaczorowskiej „Dwunastu na trzynastego” opracowana przez Jerzego Biernackiego,
– recenzje filmowe: „Bitwa Warszawska 1920” napisana przez Macieja Samoleja oraz „Sylwester w Nowym Jorku” autorstwa Mirosława Winiarczyka; omówienie przez Janusza Janysta XXI Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej w Radziejowicach, recenzje muzyczne Adama Rozlacha, rec. plytowe Macieja Chizynskiego, ‚Stanev i Frolova w Lodzi’ – krytyka koncertu, recenzja ksiazki o Janie Medrzaku autorstwa Tadeusza Gerstenkorna ‚Zycie warte wspomnienia’
– artykuły o Arturze Rubinsteinie, o wydarzeniach Roku Artura Rubinsteina 2012 (z okazji 125. rocznicy urodzin i 30. roczncy śmierci pianisty) autorstwa Wojciecha Grochowalskiego; omówienie przez Janusza Janysta projektu muzycznego wykonanego przez VIII LO w Łodzi poświęconego A. Rubinsteinowi; szczegółowe omówienie powojennych podróży A. Rubinsteina do Polski – było ich siedem, autor W. Grochowalski; prezentacja książki Bożeny Pellowskiej-Chudobińskiej „Lodzkie koncerty A. Rubinsteina”
– 52. wystawa fotografii LTF, esej o Lagiewnikach aut. Joanny Mikosz, zapowiedz prezentacji sylwetki rzezbiarza Andrzeja Pitynskiego,
– Kultura muzyczna Niemiec, cz 1, Szymon Kowalski,
– Dzwon katedralny ‚Serce Lodzi’,
– omowienie przez Krzysztofa Maliszewskiego Festialu Mediow w Lodzi
– wspomnienie o Wladyslawie Wagnerze, pierwszym Polaku, ktory oplynal kule ziemska – autor Patrycja Dlugon
– strona satyryczna, zdjecia lodzkich pacholkow, zdj. gmachu sali koncertowej Carnegie Hall w Nowym Jorku w ktorej 15 grudnia 2012 r. fundcja im. A. Rubinsteina organizuje koncert dedykowany temu wielkiemu lodzianinowi, artyscie i pianiscie.

Felieton wstępny numeru 62/2011:
Rok jubileuszu
Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!
Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego 2012 Roku. Dziękuję za wspólnych dziesięć lat, za pomoc i życzliwość wobec naszych kulturalnych działań, a życzenia te i podziękowania ślę jako pomysłodawca, redaktor naczelny i zarazem wydawca czasopisma „Kultura i Biznes”.
W 2012 roku minie dziesięć lat, od kiedy wydajemy w Łodzi czasopismo „Kultura i Biznes”. Dokonujemy tego wielkim wysiłkiem, z ogromnym trudem finansowym. Wydajemy najczęściej sześć numerów w roku w nakładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy każdy. Ukazujemy się nieprzerwanie od czerwca 2002 roku, w tak dużym i stałym od lat nakładzie jak żadne inne łódzkie czasopismo. Piszemy o ludziach, wydarzeniach i sprawach, o których inne gazety i czasopisma z różnych względów nie piszą. Promujemy młodych twórców, przyjmujemy studentów-dziennikarzy na praktyki, udostępniamy łamy pracownikom naukowym, nie piszemy o aferach i skandalach, jesteśmy wierni przesłaniu papieża Jana Pawła II, że przyszłość należy do kultury, nie do polityki.
Poświęcamy bardzo dużo miejsca łódzkiemu życiu muzycznemu, w tym jego największemu przedstawicielowi Arturowi Rubinsteinowi, którego 125. rocznicę urodzin i 30. rocznicę śmierci będziemy w 2012 roku obchodzić. Duże zainteresowanie Rubinsteinem na naszych łamach wynika m.in. z powodu pełnienia przeze mnie funkcji szefa Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina. Według mnie, jest pięć ikon tradycji i tożsamości Łodzi: 1. tradycja Łodzi przemysłowej z pozostałymi do dziś fabrykami, pałacami, willami etc., 2. ulica Piotrkowska, 3. Muzeum Sztuki, 4. szkoła filmowa, 5. Artur Rubinstein.
Wszystkie numery czasopisma wysyłamy do Czytelników w wielu miastach i państwach, do najważniejszych bibliotek. Czasopismo bardzo się Państwu podoba, może jeden procent listów jest niechętnych nam, pozostałe opinie są bardziej niż pozytywne. Więc jesteśmy Państwu potrzebni. Piszą Państwo nawet, że wysyłają dalej, do swoich znajomych przeczytane już numery, że trzymamy poziom, pismo jest bardzo ciekawe, ma swojego ducha, że można go znaleźć w wielu nowych miejscach, że jest opiniotwórcze, że znakomicie promuje Łódź, etc., etc.
Ale zachęcam nie tylko do czytania, lecz także do współtworzenia „Kultury i Biznesu”; publicystów do przysyłania swoich tekstów, zachęcam i zapraszam młodych autorów do publikowania na naszych łamach. Zapraszam poetów, pisarzy, dziennikarzy, rysowników, wszystkich mających coś do przekazania. Zachęcam do prenumeraty czasopisma, proszę też o pomoc finansową na jego wydawanie poprzez: dotacje, zamieszczanie reklam i ogłoszeń, zamawianie na naszych łamach artykułów sponsorowanych i promocyjnych.
Czasopismo ukazuje się od kilku lat dzięki wsparciu finansowemu Miasta Łodzi (nie otrzymujemy niestety pomocy od ministra kultury, mimo składanych wniosków…). Ale i pomoc z budżetu miasta w roku 2011 w zaskakujący sposób została ograniczona przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Zmniejszono w porównaniu z rokiem poprzednim dotację dla nas, finansując jednocześnie szczodrzej inne czasopismo. Mamy nadzieję, że w 2012 roku podział środków z Urzędu Miasta będzie sprawiedliwy i równy, o co zabiegamy od lat, tym bardziej że „Kultura i Biznes” ugruntowała swoją pozycję, jej przesłanie, nakład i dystrybucja są bardzo widoczne.
Wojciech Grochowalski
Ewentualną pomoc prosimy kierować na konto:
Fundacja Kultury i Biznesu, 90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 112; NIP 725-18-72-741, nr konta 51 1240 3028 1111 0000 2824 1548