Numer 41, Łódź, marzec-kwiecień 2008

 

Bohaterem tego wydania jest Andrzej Smoczyński, profesor łódzkiej ASP. Na stronie1 znajduje się krótka notka biograficzna artysty; na stronach 10 i 11: wywiad z artystą, reprodukcje grafik oraz fotograficzny portret artysty. Wywiad opracowała Krystyna Namysłowska, notę biograficzną Aleksandra Gieraga, zdjęcia wykonał Bartek Smoczyński.

– Wstępniak (felieton na 1 stronie) „Ręce opadają!” autorstwa red. naczelnego Wojciecha Grochowalskiego, dot. niesprawiedliwego traktowania czasopisma „Kultura i Biznes” w kwestii dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznano kwotę na 2008 r. – tylko 10.000 zł! Nakład „Kultury i Biznesu” wynosi od lat 10.000 egz., ukazuje się 6-7 numerów w roku.
– Rocznicowa fotografia ze zbiorów prof. Aleksandra Swieżawskiego: Spała, Święto Bożego
Ciała, lata 30. XX w., pan prezydent Ignacy Mościcki w uroczystej procesji (str.2)
– Arkadiusz Robaczewski, Artur Zawisza, „Gdy Ojciec odchodzi. Mieczysław Albert Krąpiec
OP (1921–2008)”, pożegnanie, portret o. Krąpca autorstwa Jana Bortkiewicza (str.2)
– Prof. dr hab. Marian Bałczewski – „Pierwsze obchody rocznicy Konstytucji 3 maja na ziemi
łódzkiej”, w Zgierzu, w 1792 r. (str.3)
– Andrzej Jankowski, „Dom Marszałka”, zdjęcie modelu muzeum w Zułowie (str.3)
-Wojciech Grochowalski – „Pasje króla Zygmunta Augusta”, ilustracja przedstawiająca króla Zygmunta II Augusta (str.4)
– Arkadiusz Jabłoński – „Łódzki „monument” króla Zygmunta Augusta” (foto – oprawa
księgi królewskiej z mosiężnymi zapinkami), (str.4)
– Joanna Świnoga, „Piotrkowskich panien dzieje niespokojne”, rzecz o życiu i klasztorze panien dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim (str.5)
– Magdalena Julita Grochowalska – „Uniejów – miasto bardzo popularne”, zdjęcie zamku w Uniejowie (str.5)
– Janina Klimasowa – „XXVI Festiwal Szkół Teatralnych” ( str.6)
– Mirosław Winiarczyk – „Premiera filmu Opowieści z Narnii – Książę Kaspuian”, kadr
z filmu (str.6)
– Mirosław Winiarczyk, „Hania”, zdjęcie Haliny Łabonarskiej (str.6)
– Janusz Janyst, „Penetracja dolnych rejonów. Włoszka w Algierze w Teatrze Wielkim”,
zdjęcie (str.7)
– Janusz Janyst, „Śpiewa Zbigniew Macias”, zdjęcie artysty (str.7)
– „III Międzynarodowy Akademicki Konkurs Oboistów i Fagocistów. Łódź,
1-5 maja 2008 r.” (str.7)
– Wojciech Niewiarowski – „Aukcje promocyjne”, zestawienia sprzedanych obrazów
studentów i absolwentów łódzkiej ASP, reprodukcja obrazu Bartłomieja Jarmolińskiego
„Akt we wnętrzu” (str.8)
– WG – „Bernard Ładysz doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie”,
zdjęcie (str.9)
– Adam Rozlach: „Wielkie muzyczne rarytasy… Brendel, McCreesh, Konkurs Didura
w Bytomiu i Konkurs Eurowizji w Wiedniu.”, muzyczne podsumowanie marca i kwietnia, zdjęcia (str.12,13)
– Witold Paprocki – „Dyplomowany wunderteam”, o młodych muzykach z łódzkiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. H. Wieniawskiego przy ul. Sosnowej, zdjęcie wiolonczelisty Tomasza Darocha (str.13)
– Wojciech Grochowalski – „Zamieszanie w Filharmonii Łódzkiej z MET w tle” (str.14)
– Janusz Janyst – „Recital Yulianny Avdeevej”, recenzja recitalu w Filharmonii Łódzkiej 14 IV 2008 r., zdjęcie pianistki (str. 14)
– „Zaproszenie do sponsorowania festiwalu im. Artura Rubinsteina Rubinstein Piano Festival” w Łodzi, 10-18 X 2008 (str.14)
– WG, „Ściągają z nas ?”, list do „Rzeczpospolitej” w sprawie zamieszczenia sprostowania i informacji, dot. cytowanego w tekście p. K. Masłonia (dot. Jerzego Narbutta) tekstów zamieszczonych w „Kulturze i Biznesie” (str.15)
– Michał Padkowski, „Ruszyła Wytwórnia”, klub muzyczny w Łodzi, foto Krzysztofa Ścierańskiego (str.15)
– Jerzy Biernacki – „Nowakosio. O Zygmuncie Nowakowskim, pisarzu, dziennikarzu,
aktorze…”, portret pisarza (str.16)
– Jerzy Biernacki – „Prawda i fikcja po Zagładzie” (str.17)
– Polecane książki opracowane i wydane przez Wojciecha Grochowalskiego, wydawcę
„Kultury i Biznesu” (str.17)
– Bestsellery z Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, kwiecień 2008 r. (str.17)
– Jerzy Biernacki, „Który odważył się być mądry. O księdzu Stanisławie Konarskim” (str.18)
– Hubert Rutkowski, „Teodor Leszetycki: najwybitniejszy pedagog fortepianu, jakiego świat
widział”, zdjęcie Leszetyckiego (str.19)
– Strona 20: Fotografia z kolekcji Janusza Przewłockiego – Teleżyńce nad Rośką na zielonej
Ukrainie, powiat taraszczański, 1912 r.; teksty satyryczne: Wieści z kosmosu, Włoszka
w Łodzi, Herbert o stanie wojennym, Żołnierz dziewczynie nie przepuści (w Łodzi ), Co się
nie dogra…, Śnieg na Majorce, Stosunki międzynarodowe i karykatura z Wieniawą „Na powitanie króla Amanullaha” autorstwa Z. Czermańskiego