Numer 4, Łódź, listopad-grudzień 2002

 

Artyści Łódzcy: Zbigniew Władyka oprac. Krystyna Namysłowska, ( 17 ilustr., 2 str.)
Wojciech Grochowalski „O Łodz”, wstępniak ( 1/8 str.)
Jerzy Urbankiewicz „Szarża Polaków” ( Felieton, 1/4 str.)
Wojciech Grochowalski „Powstanie Listopadowe” (1 ilustr., 1/4 str.)
Wojciech Grochowalski „Rawa Mazowiecka” Cz. III (Historia miasta, 1 ilustr., 3/4 str.)
Wojciech Grochowalski „Rodzina Kennedych” (esej o JFK i jego rodzie, 4 ilustr., 1 str.)
Wojciech Grochowalski „Antoni Jabłoński. Najmłodszy Beliniak” (3 ilustr., 1 str.)
Red. „Kulturalna Łódź” ( Wydarzenia kulturalne w Łodzi, 1/2 str.)
Red. „John Lennon” ( Prezentacja sylwetki artysty, 6 ilustr., 1/2 str.)
Marzenie biznesmenów – Jaguar (1 ilustr. 1/4 str.)
Red. „Trzeci Oddech Kaczuchy – Być idolem” ( Prezentacja zespołu, 1 ilustr. 1/2 str.)
ks. Zbigniew Skiełczyński „Stan wojenny na wesoło” (1 ilustr., 1/4 str.)
Łukasz Grzejszczak „Roman Modzelewski” (Prezentacja sylwetki artysty,2 ilustr., 1/2 str.)
M.S. „Publikacje Prezydenta Łodzi dr. Jerzego Kropiwnickiego” ( 1/4 str.)
M.S. „Kulturalny Klub Riposta” ( Prezentacja Klubu Muzycznego w Łodzi, 1 ilustr., 1/4 str.)
Łukasz Głowacki „Święty dziecięctwa Bożego” (Proces beatyfikacyjny o. Anzelma Gądka,1 ilustr., 1/4
str.)
Bożena Pellowska-Chudobińska „Tomasz Marian Kiesewetter” (Wspomnienie,1 ilustr. 1/4 str.)
Władysław Korowajczyk „Szkic do dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie” (1 ilustr., 1/2 str.)
Wywiad z Prof. Małgorzatą Dąbrowską o „Czterech kulturach” (1 ilustr., 3/4 str.)
Marian Hemar „Łódzkie – Arcyłódzkie” ( Wiersz M.Hemara, 1/4 str.)
Anna Małaczyńska „Ja nie szukam, ja znajduję” ( Artykuł o grafice Picassa,1 ilustr., 1/2 str.)
Zdzisław Szczepaniak-Porozmawiajmy o książkach ( Recenzja książki Jan Paweł II Słowa do Polaków, 1
ilustr., 1/4 str.)
Kamil Nowicki „Lwowscy lotnicy nad Łodzią” (1 ilustr., 1/2 str.)
A.J. „Merloni” ( Historia firmy, 1 ilustr. 1/4 str.)
Marzena Sobczyk „Restauracje Braci Zielińskich” ( Prezentacja firmy i właścicieli, 2 ilustr., 3/4 str.)
Marzena Sobczyk „Tripolis Warszawa – Łódź – Radom” (1 ilustr., 1/2 str.)
Marzena Sobczyk „Św. Andrzej – mężów rozdaje…” ( Andrzejkowe wróżby, 1/2 str.)
Małgorzata Czudak „Wo/man or woman?” (Moda, 1 ilustr. 3/4 str.)
Justyna Muszyńska-Szkodzik „Inwestować w małżeństwo” ( Moda, 2 ilustr. 1/4 str.)
Anna Jakiel „Galeria Łódzka”, artykuł o domu handlowym w miesiąc po jego otwarciu (Galerii Łódzkiej),
1/2 str.)
Joanna Kochańska „Morgan” (Moda, 1 ilustr., 1/2 str. )
Strona ostatnia-20-ta, Wielki konkurs, Czyja ta Łódź ?, Rozmowa z Evą Rubinstein ( 1 ilustr., 1/4 str.),
Miasto aż czterech kultur ( 1/8 str.), „Czerwony pas”-tekst piosenki, Marszałek ( Karykatura
marszałka Józefa Piłsudskiego, tekst piosenki „Szwoleżerowie”, Listy do redakcji, Fijałkowski raz
jeszcze + Karykatura prof. Fijałkowskiego autorstwa Leszka Woźniaka