Numer 38, Łódź, wrzesień-październik 2007

 

Stron 20. Bohaterem numeru jest Wojciech Kilar, światowej sławy kompozytor polski, pianista, także autor muzyki filmowej. Na 1-ej stronie zamieszczone jest zdjęcie artysty oraz krótki biogram. Artykuł o artyście znajduje się na stronach 10-11. Tu również znajdują się kolejne zdjęcia artysty.
Spis treści numeru:
– Felieton wstępny Wojciecha Grochowalskiego „Katyń upamiętniony” o pośmiertnych odznaczeniach przez prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego pomordowanych Polakach przez sowietów w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie (str.1)
– Biznes – „Polska Grupa Farmaceutyczna SA” (str.1)
– Polskie rocznice i święta, zarys historyczny (str.1 i 2)
– Rocznicowa fotografia – zdjęcie Jana Pawła II (str.2)
– MJG, „Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski”, pożegnanie zmarłego ks. prałata, foto (str.2)
– MJG, „Władysław Kopaliński”, pożegnanie, foto (str.2)
– Wojciech Grochowalski, „Katyń”, krytyczna recenzja filmu, zdjęcie (str.3)
– WG, „Ekipa Marszałka”, zdjęcie (str.4)
– Feliks Dębkowski, „Wielka lekcja patriotyzmu”, o porządkowaniu przez polską młodzież grobów na cmentarzach na Ukrainie, zdjęcie (str.4)
– „Prawda i kłamstwo tematem konferencji” (str.4)
– Red., „Lekcje katyńskie” (str.4)
– Wojciech Grochowalski, „Opowieść o pułkowniku Jerzym Urbankiewiczu”, strona tytułowa książki (str.4)
– Wywiad Jerzego Biernackiego z Krzysztofem Kąkolewskim, pisarzem, mistrzem literatury faktu, zdjęcie (str.5)
– Andrzej Kempa, „Janusz Dunin-Horkawicz. Pamięci przyjaciela”, zdjęcie (str.6)
– „Reymont w roli dziedzica”, książka Tadeusza Gicgiera, zdjęcie strony tytułowej książki (str.6)
– Magdalena Doksa, „Lekcja wrażliwości”, o Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie (str.6)
– Jerzy Biernacki, „Młoda Filharmonia – droga nadziei”, o koncertach dla niepełnosprawnej młodzieży w Filharmonii Narodowej w Warszawie, zdjęcie (str.7)
– Red., „Storaro”, fotoreportaż z wystawy, 10 zdjęć (str.8)
– Wojciech Grochowalski, „Ryszard Janiak – drugi hetman kolekcjonerów polskich”, zdjęcie (str.9)
– WG, „Album kolekcji Heleny i Tadeusza Kwiatkowskich w Stanach Zjednoczonych”, zdjęcie strony tytułowej książki (str.9)
– „Korsantia”, program koncertu, życiorys, wypowiedzi o artyście, zdjęcie (str.12-13)
– Nota o kwartecie Prima Vista, opracowana na podstawie tekstów otrzymanych od kwartetu, całość opracował Wojciech Grochowalski, zdjęcie (str.13)
– Wojciech Grochowalski, „Denis Zhdanov w hołdzie Rubinsteinowi”, wypowiedzi o recitalu Zhdanova w Filharmonii Łódzkiej, zdjęcie (str.14)
– Janusz Janyst, „Zhdanov – dziewiętnastolatek rewelacyjny”, zdjęcie (str.15)
– Programy 2-óch koncertów cyklu „W hołdzie Rubinsteinowi”, Anny Wesołowskiej- Firlej oraz Beaty Ciwińskiej oraz krótkie biogramy, zdjęcia artystek (str.15)
– Janusz Janyst, „Hrabina zdeklasowana”, zdjęcie (str.16)
– Janusz Janyst, „Akademickie kompakty” (str.16)
– Mirosław Winiarczyk, „Brak nowych zjawisk w polskim filmie” (str.17)
– Jan Machulski, „Twórcza fuksówka” (str.17)
– Red., „Muzyka w Radziejowicach” (str.17)
– Red., „Medale na inaugurację sezonu kulturalnego 2007/2008” (str.17)
– listy do redakcji (str.18)
– Andrzej Kamieniecki, „Stanisław Mikołajczyk – ludowiec, antypiłsudczyk”, zdjęcie (str.19)
– Magdalena Doksa, „Muzyka w starym Krakowie” (str.19)
– MD, „V Festiwal Sacrum-Profanum” (str.19)
– Strona 20, satyryczna: Wieści z kosmosu, „Same sukcesy lewicy”, „Rubinstein i Pan Bóg”, „Profesor mniemanologii stosowanej”, „Doda wygwizdana”, „Serce Lecha”, „Komiczna pieśń dziadowska o cudzie”, karykatura marszałka Józefa Piłsudskiego