Numer 19/20, Łódź październik-listopad 2004

 

Spis numeru:
Rozkładówka – Artysta – Katarzyna Nowak-Stańczyk, sopranistka Teatru Wielkiego w Łodzi i Opery Nova w Bydgoszczy. Strony 10 i 11, cztery fotografie operowe, plus foto na stronie pierwszej, rozmowa z Artystka i wypowiedzi o niej: prof. Jadwigi Pietraszkiewicz, dyr. Macieja Figasa, dyr. Tadeusza Kozołowskiego, red. Krystyny Pietranek-Kulis.
Dwie strony poświęcono Zbigniewowi Herbertowi, obszerny tekst Jerzego Biernackiego pt. „Bez zmian”. W osiemdziesięciolecie urodzin Zbigniewa Herberta (portret Artysty, wiersz Potwór Pana Cogito), krótszy tekst W. Grochowalskiego pt. Spór o Herberta (foto autora z Zoną Herberta), recenzja książki Bohdana Urbankowskiego: Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony, autor recenzji Z. Szczepaniak.
Wywiad z Janem Tadeuszem Stanisławskim (na całej stronie 12, foto z Wojciechem Pszoniakiem, plus foto „profesora mniemanologii stosowanej” na stronie 1 i zapowiedź rozmowy)

Wstępniak – Wojciech Grochowalski, felieton pt. „Naród idiotów”, traktujący o zbyt małym przejmowaniu się polskich elit za los własnego kraju i Ojczyznę, w obliczu ogarniającej nas korupcji, afer itp. skandali
Wspomnienie pośmiertne o Jerzym Duda-Graczu (2 fotografie)
Rocznicowa fotografia – 13 XII 1981 r., stan wojenny w Łodzi, pacyfikacja siedziby NSZZ Solidarność
Joanna Świnoga: Ukraina, 1 foto, esej o podróży autorki na Ukrainę w 2002 r.
Władysław Korowajczyk: Szkoc do dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1/2 str.)
Ueszula Ratajczyk: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, artykuł jubileuszowy z okazji 55-lecia działalności, foto. Eugeniusz Haneman,
Jubileusz Maestro Antoniego Wicherka, 50-lecie pracy artystycznej, portret Artysty (WG)
Bożena Pellowska-Chudobińska: Szkoła baletowa (o Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Łodzi, 1/3 str
Dagmara Sokołowska-Noskowska: Camerimage 2004, tekst informujący o festiwalu, o jury, o tematyce filmów, nagrodach i sponsorach (1/2 str. fotos z filmu Aleksander i foto. Weroniki Książkiewicz-młodej sktorki, studentki łodzkiej Filmówki),
Jan Machulski: Australia – ósmy cud świata. Felieton na temat pobytu aktora w Australii we wrześniu br.,
Ewa Bobrowska-Jakubowski (Paryż): Sezon Polski we Francji 2004 (2/3 str., dwa zdjęcia z wystawy polskiej)
Lukrecja Borgia w Teatrze Wielkim w Łodzi (1/4 str. portret Lukrecji, WG)
Filharmonia i jej patron – tekst informacyjny o Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, 4 foto.
Marcin Stańczyk: Magiczny Powrót. Tekst o koncertach inaugurujących otwarcie łódzkiej filharmonii,
Festiwal Tansmana (1/3 str. foto Jerzego Maksymiuka-laureata nagrody dla wybitnej indywidualności muzycznej, wraz z Orkiestrą Sinfonia Varsovia
Łukasz Grzejszczak: Wacław Nowina Przybylski (1/2 str., portret artysty)
Wystawa „Mackiewiczowie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Marszałka J. Piłsudskiego”
Werdtykt Jury festiwalu Mediaschool 2004
Małe Formy Grafiki (zapowiedź, Miejska Galeria Sztuki)
Beaux Arts Magazine (foto)
Dni Francji w Łodzi (foto prof. M. Seweryńskiego)
Wyniki aukcji nr 101 w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki w Łldzi
Tadeusz Piechura (foto)
Pauksztełło (zapowiedź wystawy malarstwa, foto obrazu)
Święto Łódzkich Archeologów, portret dyr. Muzeum Arch. i Etnograf. w Łodzi doc. dr hab. Ryszarda Grygiela i repr. medalu pamiątkowego z podobizną prof. Konrada Jażdżewskiego
Dagmara Sokołowska-Noskowska: Obrona Sokratesa wg Grzegorza Królikiewicza (Teatr Nowy w Łodzi)
Grażyna Korasiewicz: Trochę o historii Urzędu Miasta (Łodzi)
Dagmara Sokołowska-Noskowska: Plus GSM dla Koneserów (1/2 str.) na tej samej stronie tekst sponsorowany tej autorki o nowym łódzkim salonie (Piotrkowska 178/180) i ofertach firmy Plus GSM, szczególnie o MAX PROFIT!
Stacja Nowa Gdynia – wywiad z prezesem zarządu firmy, bardzo nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego Stacja Nowa Gdynia położonego na granicy Łodzi i Zgierza, foto z lotu ptaka.
Marzenia biznesmenów – hummer (cz. 2, foto H1, wczesniej w posiadaniu Arnolda Schwarzeneggera),
Kamil Nowicki: Wojenny leasing USA cz. 2, rzecz o samolotach,
Dagmara Sokołowska-Noskowska: Rewia u Fabrykanta, o nowej restauracji w Łodzi.
Antoni Lenkiewicz: Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów, ojciec kawalerii amerykańskiej (1 str. portret Pułaskiego i repr. obrazu S. Batowskiego „Śmierć Pułaskiego pod Savannach”
Strona 20: karykatury, skecze. Foto autorstwa Tomasza Gudzowatego (Orzeł i Kazachowie), foto Marii Callas, tekst piosenki „Maki”, karykatura mec. Karola Głogowskiego