Numer 17/18, Łódź, sierpień – wrzesień 2004

 

Spis zawartości numeru 17/18 wg; autor, tytuł artykułu, ilość stron tekstu, ew. ilość fotografii.
Nr 17/18 zawiera 24 strony:
Strona 1, Ludzie nauki – prof. Antoni Dziatkowiak (1/3 str. 1 foto) plus rozkładówka z Profesorem zatytułowana – „Z prof. Antonim Dziatkowiakiem – od serca”, rozmowa z jednym z najlepszych kardiochirurgów w Polsce, 2 str. 6 foto, autor Wojciech Grochowalski
str. 1 – Polskie rocznice i święta, wstępniak-felieton W. Grochowalski „Jubileusz Opery Łódzkiej” (1/4 str.)
Biznesmeni – mBank, wprowadzenie na str. 1 plus artykuł str. 20 (2/3 str., 1 foto)
W cyklu Rocznicowa fotografia: foto z 13 października 1984 z Gdańska; ks. prałat Henryk Jankowski, ks. Jerzy Popiełuszko, Lech Wałęsa,
Marzenia biznesmenów: Hummer, 1 foto
Porozmawiajmy o książkach „Wielkie safari Antoniego O.” – o Antonim Ossendowskim, Autor recenzji Z. Szczepaniak.

Helena Pasierbska „Ponary-biała plama w historii Polski” (1/2 str., 1 foto)
Jerzy Urbankiewicz „Jakie młodzieży chowanie” 1/4 str (felieton z lipca 2004, napisany przez Autora tuż przed śmiercią, przekazany do redakcji wraz z kilkoma innymi tekstami przez rodzinę śp. Jerzego)
Pożegania – prof. Tomasz Strzembosz, ks. dr Zbigniew Skiełczyński, (1/4 str. 2 foto)
Powstanie Warszawskie, Jan Leliwa Pruski (1/3 str., 1 foto, rzecz o tablicy w kościele Jezuitów w Łodzi)
Adam Gniazdowski, „Wakacyjne spotkania z gotykiem” (2/3 str)
Wojciech Grochowalski (dalej WG) „Michał Kuna-wspomnienie” (1/3 str., 1 foto)
WG „Jubileusz Jerzego Kroh”, (1/2 str., 1 foto)
WG „Kazimierz Braun w Teatrze Nowym” (2/3 str., 1 foto)
WG „Po festiwalu dialogu kultur, w tym gruzińskiej” (1/4 str.)
WG „DaVinci i jego portrety dam” (3/4 str., 4 foto)
WG „Rawa Piłsudskiego” (2/3 str. 3 foto – portret siostry Marszałka Ludwiki Majewskiej, dyplom
Honorowego Obywatelstwa Rawy Mazowieckiej nadany Marszałkowi i portret Marszałka w fotelu, artykuł mówi o Rawie, nauczaniu w szkole średniej w tym mieście matematyki przez Ludwikę z Piłsudskich Majewską, a także omawia sprawę kontaktó Marszałka z Rawą)
WG „Lasalle Wieniawy” (1 str., 2 foto: gen. dyw. K. Lasalle i gen. dyw. B. Wieniawy-Długoszowskiego)
WG „Jędrzej Kitowicz – Szekspir saski” (1 str., 1 foto), tekst z okazji 200 rocznicy śmierci J. Kitowicza i uroczystości w Rzeczycy
Jan Machulski „Odessa” (1/4 str., 1 foto)
Małgorzata Dąbrowska „Kanczeli” 1/5 str, artykuł o koncercie w Łodzi gruzińskiego muzyka, w trakcie Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
Maria Elżbieta Sajenczuk „Łódzkie prawosławie” (1 str., 2 foto: abp. Sz. Romańczuka i ks. Mitrata K. Marczyka, artykuł o historii i współczesności prawosławia w Łodzi z dużą ilością informacji o prawosławiu
Marcin Stańczyk „50 lat sceny operowej w Łodzi” (1/2 str.)
Zbigniew K. Rogowski „Uczuciowo jestem głęboko związany z Polską” – wywiad z Johnem Rubinsteinem – korespondencja z Hollywood (1 str., 1 foto Johna Rubinsteina)
Wojciech NIewiarowski „Odnaleziony obraz Karola Hillera na aukcji Rynku Sztuki w Łodzi” ( 1/5 s. 1 fot)
Krystyna Juszyńska „Łódzka scena operowa” – II konferencja z cyklu Kultura Muzyczna Łodzi
Dorota Bartnik „Ks. Bliziński, budowniczy Liskowa – wzorowej wsi o okresie międzywojennym” (2/3 str., 1foto.)
Emilia Biedrzycka „Węzeł – u Pana Boga za piecem” (1/3 str.)
Kamil Nowicki „Wojenny leasing Amerykanów” – rzecz o pomocy amerykańskiej w zakresie sprzętu samolotowego
Teksty redakcyjne:
Repertuary wybranych Oper na październik 2004: Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Garden w Londynie, Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie, Teatr Wielki w Łodzi, foto tych Oper,
Prof. Andrzej Turowski – dr h.c. Akademii Sztuk Pieknych w Łodzi, foto 4-ech wcześniejszych dr hc ASP
Wyniki Aukcji w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki w Łodzi, z września 2004, plus foto autorstwa Evy Rubinstein, zdjęcie przeznaczone na kolejną aukcję,
Propozycje galerii łódzkich,
Nowi adwokaci – lista i foto nowych adwokatów po zdanym egzaminie aplikacyjnym w Łodzi,
650 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej – sesja popularno-naukowa,
La Bella Cucina. Otwarcie nowej fabryki Merloniego w Polsce (1/2 str., 2 foto)
Autotraper Sport Service, 10 lecie firmy (1/2 str. 4 foto)
Konkurs „Łódź Proponuje”, w artykule rozmowa z dyr. Teresą Białecką-Krawczyk (1/2 str., 1 foto)
Konferencja „Prawo i Gospodarka” (1/6 str)
„Gospodarowanie majątkiem Łodzi. Rozmowa z Adamem Komorowskim dyr. Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi” (1/2 str., 1 foto)
Mediaschool – Festiwal Szkół Filmowych.

Str. 24: Tekst piosenki „Ułan i dziewczyna”, anegdoty, nagrodzone foto Mariusza Nowickiego, fragm. piosenki „Pamiętasz była jesień”, wspomnienie gen. Małachowskiego o biskupie Tymienieckim, karykatura prof. Jerzego Kroh, PROŚBA O WPŁACANIE DOTACJI NA KONTO FUNDACJI WYDAWCY GAZETY KULTURA I BIZNES.