Numer 11, Łódź, listopad-grudzień 2003

 

Spis numeru 11/2003, stron 24

Artyści Łódzcy: Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski, oprac. Wojciech Grochowalski, (7 ilustr., 2 str.)
Kronika wydarzeń, 3 ilustr., 1/2 str.
Wojciech Grochowalski – „Polska to nie postaw sukna”, felieton
Red. Rocznicowe fotografie – pierwsze zdjęcie z archiwum prof. A. Swieżawskiego – Pan Prezydent Ignacy Mościcki na nartach; drugie foto: ppłk. J. Urbankiewicz, gen. M. Bieniek, J. Machulski i wydawca W. Grochowalski (2 ilustr., 1/3 str.)
Jerzy Urbankiewicz – „Sens powstań narodowych” (felieton, 1 ilustr., 1/2 str.)
Adam Gniazdowski – „Bitwa pod Somosierrą” (1 ilustr., 1/2 str.)
Red. „Artur Rubinstein” (1 ilustr., 1/8 str.)
Zdjęcie dla Papieża, fotografia wykonana w Urzędzie Miasta Łodzi z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana
Pawła II, przedstawia kilkadziesiąt osób z łodzkiego świata kultury, biznesu, polityki… (1 ilustr., 1/2 str.)
Red. Rok 2003 w łódzkiej kulturze i biznesie ( 1/2 str.)
Red. Wystawa Skolimowskiego (wywiad z artystą, 1 ilustr., 1/4 str.)
Red. Półciennik (1 ilustr., 1/8 str.)
Red. Konkurs plastyczny (1/8 str.)
Red. Marzenia biznesmenów (nissan 350Z, 1 ilustr., 1/8 str.)
Red. „Contact Center. Największe biuro telemarketingowe w Polsce” (1 ilustr., 1/4 str.)
Red. Sprzedaż lokali użytkowych (wywiad z dyr. W. Dyakowskim z Urzędu Miasta Łodzi, 1 ilustr., 1/8 str.)
W.G. Izby Gospodarcze ( 1/8 str.)
Wojciech Grochowalski – „Lechoń, Tuwim, Wieniawa, przyjaciele i wrogowie”. Rzecz o trzech
przyjaciołach, artystach i birbantach przedwojennej Warszawy (3 ilustr., 1 str.)
Wojciech Grochowalski – „Łódzka misja do Lwowa”, wyjazd delegacji łódzkich biznesmenów i polityków
do Lwowa (2 ilustr., 1/2 str.)
Wojciech Grochowalski – „Giuliani” (tekst o burmistrzu Nowego Jorku, 1 ilustr., 1/2 str.)
„Rok prezydentury Jerzego Kropiwnickiego”. Omówienie pierwszego roku prezydentury w Łodzi
J. Kropiwnickiego widziane przez Stefana Niesiołowskiego, Włodzimierza Tomaszewskiego
(wiceprezydenta Łodzi, z-cy J. Kropiwnickiego), Wojciecha Grochowalskiego – wydawcy (1 ilustr., 1 str.)
Wojciech Grochowalski – „Jurzykowski i jego fundacja” (1 ilustr., 1/2 str.)
Wojciech Grochowalski – „Grzmocik”. Wspomnienie o gen. S. Grzmot-Skotnickim (4 ilustr., 1 str.)
Łódzkie gwiazdy (1/8 str.), Łódzkie Oskary (1/8 str.)
Elżbieta Wiśnicka-Adamska – „Z powołania należę do świata” (esej o Matce Teresie z Kalkuty, 1 ilust.,
1/4 str.)
Jan Machulski Helsinki „Finlandia” ( Felieton z pobytu w Finlandii, 1/4 str.)
Marcin Tercjak – „Camerimage” (1 ilustr., 1/4 str.)
Józef Sławomir Przedpełski „Męskie gimnazjum Zimowskiego” ( 1/2 str.)
MJG „Naukowiec i sadownik” ( 90-lecie urodzin prof. Szczepana Pieniążka, 1 ilustr., 1/4 str.)
Zdzisław Szczepaniak – Porozmawiajmy o książkach (recenzja książki Reynolda Sechera „Ludobójstwo francusko-francuskie”, 1/4 str.)
Krystyna Pietranek-Kulis – „Rubinstein Quartet” ( Wywiad, 1 ilustr., 1 str.)
Bożena Pellowska-Chudobińska – „W nutach jest tylko połowa muzyki”, wywiad z prof. Franciszkiem Wesołowskim (1 ilustr., 1 str.)
Łukasz Grzejszczak – „Cukiernia Aleksandra Roszkowskiego” (1 ilustr., 1/2 str.)
Małgorzata Bartyzel – „Jak rzeźbić, to tylko w kamieniu”, Wywiad z Wiesławem Przyłuskim (1 ilustr. 1 str.)
Marek Pabich – „Przestrzeń dla sztuki i nauki” (nowy gmach PWSFTviT, 1 ilustr., 2/3 str.)
Jerzy Andrzejewski – „Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi” (1 ilustr., 1/2 str.)
Aneta Jaksa – „Izba tradycji” – izba w budynku ZWiK (artykuł z okazji 80-lecia kanalizacji miasta Łodzi,
1/4 str.)
Grażyna Przanowska – „Japońskie przysłowie mówi: Umiłowanemu dziecku daj podróżować” ( art. o
Yoshiho Umeda, 1 ilustr., 1/2 str.)
Piort Słowikowski – „Neurochirurg, pasja i czasy” (rozmowa z dr n. med. Pawłem Kolasą, ordynatorem
Oddziału Neurochirurgicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi, 1 ilustr., 1/2 str.)
Magdalena Zawadzka – „Modna Gala Dyplomowa” (Gala absolwentów ASP, 2003, 1 ilustr., 1/4 str.)
P.G. „Rok 2003 w Stacji Nowa Gdynia” (1/8 str.)
Barbara Czajka – „Pani Walewska” (1 ilustr., 1/2 str.)
Andrzej Kern – „Gdy prawem było bezprawiem” (o procesie Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego w stanie wojennym, 1 str.)
Kamil Nowicki – „Polski wkład w rozwój światowej techniki lotniczej” (1/2 str.)
Strona ostatnia, satyryczna: tekst piosenki „Moja gitara – ze Lwowa”, Ze sportu, Julian Tuwim dla dzieci, Z teki Leszka Woźniaka – karykatura o. Stefana Miecznikowskiego SJ, Spowiedź świąteczna,
Marian Hemar Pułkownik i poeci, ilustracje.