Numer 39, Łódź, listopad-grudzień 2007

 

Stron 20. Bohaterami numeru są łódzcy pianiści. Na rozkładówce str. 10-11 przedstawiono historie i sylwetki łódzkiej pianistyki w tym m.in. Heleny Kijeńskiej, Antoniego Dobkiewicza, Artura Rubinsteina, Władysława Kędry, Marii Wiłkomirskiej, Miłosza Magina, Zbigniewa Szymonowicza. Przypomniano współczesnych pianistów łódzkich występujących w cyklu „Łódzcy pianiści w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi”

Biznes – firma AMCOR

– Felieton wstępny Wojciecha Grochowalskiego, „Kino w filharmonii” dot. organizacji projekcji telewizyjnych z MET Opery w Nowym Jorku do Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi (str.1)
– Polskie rocznice i święta, zarys historyczny (str.1 i 2)
– Rocznicowa fotografia – Pogrzeb Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 2 XII 1907 r. (str.2)
– Magdalena Julita Grochowalska, „Ks.Wacław Karłowicz (1907-2007)”, pożegnanie, zdjęcie (str.2)
– Wojciech Grochowalski, „Łódzki Marszałek. Pożegnanie Andrzeja Kerna (1937-2007)”, zdjęcie (str.3)
– Jerzy Biernacki, „Studia na odległość” (str.3)
– felieton Magdaleny Julity Grochowalskiej, „Studia, a co dalej…?” (str.4)
– WG, „Order dla Mariana Papisa”, odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski łódzkiego radnego, zdjęcie (str.4)
– Krzysztof Głuchowski, „Trzy Polski” (str.4)
– „Łódź 2007 – spektakle, wystawy, koncerty, recitale, pokazy…” opis wydarzeń w roku 2007 w Łodzi (str. 5)
– Jan Machulski, „Berlin i Kolonia”, felieton z wyjazdów artystycznych, zdjęcie (str.6)
– Mirosław Winiarczyk, „Głos do pewnej dyskusji” (str.6)
– Red. „Defilada Urbankiewicza”, zdjęcie (str.6)
– Jerzy Biernacki, „Norwid/Gombrowicz – uzupełnienia” (str.7)
– Bestsellery z Głównej Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa za grudzień 2007 r.
– Red. „Dawna Łódź sportowa”, opis książki A. Bogusza, zdjęcie (str.7)
– „Konkurs na grafikę” (str.8)
– WG, „Jan Kanty Pawluśkiewicz w galerii Piotra Uznańskiego”:, zdjęcia (str.9)
– Red. „Wystawy Januszewskiego”, zdjęcie (str.9)
– Janusz Janyst, „Yentl i Marica nie są dziewczątkami. O premierach w łódzkich teatrach: Wielkim i Muzycznym”, zdjęcie (str.12)
– Magdalena Doksa, „Wrocławska superprodukcja, czyli po premierze Borysa Godunowa” (str.12)
– „Chóralistykę trzeba traktować nowocześnie”, wywiad Janusza Janysta z Przemysławem Hachorkiewiczem, prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, kierownikiem Ośrodka Muzycznego Łódzkiego Domu Kultury, przewodniczącym rady artystycznej festiwalu „Cantio Lodziensis”, zdjęcie (str.13)
– Wojciech Grochowalski, „O Roku Artura Rubinsteina” (str.13)
– J.J. „Rocznicowe sesje w Akademii Muzycznej”, zdjęcie (str.13)
– Leszek Bonar, „Moja znajomość z wielkim Nieznajomym”, zdjęcie (str.14)
– Witold Paprocki, „Korsantia w hołdzie Rubinsteinowi”, zdjęcie (str.15)
– Wojciech Wendland, „Władek i Samuel. Historia polsko-żydowskiej przyjaźni”, zdjęcie (str.15)
– Wojciech Grochowalski, „O Bobkowskim i jego „antyeuropejskich” zapiskach”, esej o pisarzu emigracyjnym Andrzeju Bobkowskim, zdjęcie (str.16)
– Anna B. Rudek, „Popiersia w szaleństwie”, o rzeźbiarzu Korczak-Ziółkowkim, zdjęcia (str.17)
– Kamil Nowicki, „Trudne początki ery samolotów odrzutowych w lotnictwie komunikacji pasażerskiej”, zdjęcia (str.18)
– Red. „Nowy hiszpański hotel w Łodzi”, zdjęcie (str.18)
– Andrzej Wilczkowski, „Jeden z tych najważniejszych”, zdjęcie (str.19)
– Strona 20, satyryczna: Wieści z kosmosu, „Powieszony rząd”, „O Wyspiańskim to i owo”, „Lwów odbijemy”, „W telewizji pokazali”, „Znak pokoju”, „Doktor u Rubinsteina”, „Złotousty Marszałek”, karykatura Artura Rubinsteina. Foto dworu Walewskich w Tubądzinie.