Magazyn Regionu ?ódzkiego * Rok XIII * Nr 66 * ?ód? 2015 * ISSN 1644-4043 * Egzemplarz bezp?atny
Przysz?o?? nale?y do kultury, nie do polityki - Jan Pawe? II

Strona Główna   |   Bieżący numer   |   Archiwum   |   Prenumerata i Reklama

Magazyn Kulturalno - Społeczny KULTURA i BIZNES
Wydawca: Fundacja Kultury i Biznesu
90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 112
tel. 42/632 79 39
fax 632 94 58
e-mail: redakcja@kulturaibiznes.pl

Dokonanie prenumeraty magazynu KULTURA i BIZNES odbywa się poprzez pisemne zamówienie egzemplarzy, płatne są egzemplarze archiwalne, egz. bieżące są bezpłatne. W kosztach prenumeraty są także koszty wysyłki.

Cena prenumeraty z kosztami dostawy (wysyłki) na terenia Polski:
1 egz. jednego numeru - 7 zł
10 egz. jednego numeru - 36 zł

Można zamówić prenumeratę gazety na dowolną ilość numerów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prenumeratą innej liczby egzemplarzy, prosimy wysłać zamówienie faxem pod numer 42/632 79 39 lub e-mailem. Koszty wysyłki zagranicznej 1 egz. wynoszą średnio 10 zł w Europie i 15 zł poza Europą. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe fundacji:

PeKaO SA II Oddz. 51124030281111000028241548 Właściciel konta: Fundacja KULTURY i BIZNESU, 90-007 Łódź ul. Piotrkowska 112 Adres banku: Bank PeKaO SA II Oddz. w Łodzi, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, tel. 42/684 16 28, 681 75 10; Swift banku:PKOPPLPWLDZ

Prenumeraty fakturowane: jeżeli zamawiający życzy sobie fakturę lub rachunek, na przelewie lub zamówieniu prosimy o wpisanie numeru NIP. Po otrzymaniu przelewu natychmiast wyślemy Państwu listem poleconym lub paczką naszą gazetę wraz z fakturą.

Mile widziane reklamy i darowizny na w/w konto naszej fundacji.

Koszt reklamy: jedna strona - 3000 zł netto, 1/2 strony 1500 zł netto, minimalny moduł 6x6 cm - 100 zł netto.

Łódź, w sierpniu 2004 r. Wydawca.


(c) 2002 Copyright kulturaibiznes.pl. all rights reserved